KAN-therm: Jamstvo izjavaJamstvo izjava

KAN-therm proizvodi dolaze sa 10-godišnjim jamstvom materijala. KAN Co je osiguran u iznosu
od 6 949 914 EUR za pokrivanje mogućih potraživanja, koja mogu uslijediti iz odredbi o jamstvu. 

 

< script type="text/javascript"> var baseUrl = 'http://rs.kan-therm.com/'; var flashvars = {}; var params = { wmode: 'transparent' }; var attributes = {}; swfobject.embedSWF("http://rs.kan-therm.com/swf/mapkan.swf", "myAlternativeContent", "431", "401", "9.0.0", false, flashvars, params, attributes); swfobject.embedSWF("http://rs.kan-therm.com/swf/mapa.swf", "flash_map", "420", "390", "9.0.0", false, flashvars, params, attributes);