KAN-therm: KAN-therm rubna izolacija
Main image. Main image. Main image. Main image.


KAN-therm rubna izolacija

 

Glavna svrha rubne izolacije je osigurati kretanje zgloba (odvajanje) grijnih ploča od vanjskih zidova zgrade i drugih komponenti građevinske konstrukcije.

Također pruža i dodatnu toplinsku izolaciju kako bi se smanjili gubitci topline kroz vanjske zidove.

 

Sustav KAN-therm rubne izolacije sadrži zidnu traku s rezom ili zidnu bend s rezom i pokrivcem.

Rubna izolacija mora biti položen do visine punjenje betona (u slučaju keramičkih podova i između poda i zida ili drugih elementa mora postojati dilatacija).