KAN-therm: KAN-therm instalacijske kutije
Main image. Main image. Main image. Main image.


KAN-therm instalacijske kutije

 

Distributeri za površinsko grijanje trebeaju biti montirani u posebnim instalacijskim kutijama dostupnim u tri verzije: površinski montirane, ugrađene i pokrivene glaziranim pločicama.

 

 

Zbog dizajna kutija za podno grijanje distributeri se mogu montirati sa ili bez mikser uređaja. U kutijama također ima prostora za električne trake. Električni trake su pričvršćene vijcima, koji ulaze u posebne rupe u montažnim traka u gornjem dijelu kutija. Tablica u nastavku omogućuje brz odabir kutije, ovisno o vrsti distributera, osnovne opreme i načinu priključenja:

 

Vrsta Šifra  Visina 
[mm]

Širina
[mm]

Dubina
[mm]

Broj sklopki 
OP distributer

OP+Set-P/Set-K
distributer

OP distributer s mikserom
SWN-OP-10/3 1100-OP 710 580 140 2-10 2-7/2-6 2-3
SWN-OP-11/7 1110-OP 710 780 140 11-13 8-11/7-10 4-7
SWN-OP-15/10 1120-OP 710 930 140 14-15 12-14/11-13 8-10
SWPG-OP-10/3 1300G-OP 710 580 110-165 2-10 2-7/2-6 2-3
SWPG-OP-11/7 1310G-OP 710 780 110-165 11-13 8-11/7-10 4-7
SWPG-OP-15/10 1320G-OP 710 930 110-165 14-15 12-14/11-13 8-10
SWP-OP-10/3 1300-OP 750-850 580 110-165 2-10 2-7/2-6 2-3
SWP-OP-11/7 1310-OP 750-850 780 110-165 11-13 8-11/7-10 4-7
SWP-OP-15/10 1320-OP 750-850 930 110-165 14-15 12-14/11-13 8-10

 


OP distributer - distributer za serije 51A, 55A, 71A i 75A podno grijanje

OP + Set-P/Set-K distributer - distributer za serije 51A, 55A, 71A i 75A podno grijanje sa Set-K kutnim ventilima ili ravnim ventilima tipa Set-P (2-7/2-6- broj sklopki s Set K-ventilima / broj sklopki sa Set-P ventilima),

OP distributer s mikser uređajem - distributer za serije 73A i 77A mikser uređaj.