KAN-therm: Opseg primjene
Main image. Main image. Main image. Main image.


Opseg primjene

 

Opseg primjene:

  • Sustavi grijanja u zatvorenoj petlji (ne koristiti za sustave u domaćinstvu tople i hladne vode niti cirkulacijske sustave),
  • Zaleđene vode sustavi. 

Zatvoreni sustavi grijanja (tlačni sustavi). Za primjenu u drugim, osim zatvorenih sustava grijanja treba konzultirati  KAN.

Tipični radni parametri KAN-therm Steel sustava.

Max. radna temperatura (bez vremenskog ograničenja) je 135 ° C, a sa Viton O-prstenom se može doći do 200 ° C pri tlaku koji nije iznad 16 bara.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za korištenje pod nestandardnim uvjetima, molimo obratite se našem tehničkom osoblju ( po odabiru regiona na karti, odaberite vlastito tehničko osoblje )