KAN-therm: Sustavi grijanja i hlađenja vanjskih površinaSustavi grijanja i hlađenja vanjskih površina

 

Zahvaljujući KAN-therm sustavu za instalaciju sustava grijannja vanjskih površina, ledeni, snijegom prekrivene ili blatom prekrivene površine sada pripadaju prošlosti.

KAN-therm sustav koji obuhvaća među ostalim proizvodima i PE-RT i PE-Xc cijevi, nudi mnogo mogućnosti za uporabu za grijanje vanjskih površina, gdje su ispravno montirane cijevi izravni grijači.

 

< script type="text/javascript"> var baseUrl = 'http://rs.kan-therm.com/'; var flashvars = {}; var params = { wmode: 'transparent' }; var attributes = {}; swfobject.embedSWF("http://rs.kan-therm.com/swf/mapkan.swf", "myAlternativeContent", "431", "401", "9.0.0", false, flashvars, params, attributes); swfobject.embedSWF("http://rs.kan-therm.com/swf/mapa.swf", "flash_map", "420", "390", "9.0.0", false, flashvars, params, attributes);