System KAN-therm Automation

SYSTEM KAN-therm

Automatics

SMART ažuriranja

Dostupne verzije terminalnog bloka i način identifikacije

Električni SMART terminalni blokovi u System KAN-therm su dostupni u 2 verzije:

 • sa softverom na memorijskoj kartici
 • sa softverom u internoj memoriji uređaja

Blokovi sa terminalima proizvedeni posle 03.03.2014. imaju ugrađenu internu memoriju.

Datum proizvodnje može da se proveri na natpisnoj pločici terminalnog bloka (stavka 4).

Provera verzije softvera 

Trenutna verzija softvera KAN-therm SMART terminalnog bloka može da se proveri na nivou termostata ili veb pregledača (povezivanjem računara na KAN-therm SMART terminalni blok). 

U meniju termostata 

Aktualizacja oprogramowania listwy KAN-therm SMART

 izaberite parametar "So2".

Brojevi ispod označavaju verziju softvera, npr. na slici ispod imamo verziju 1.30

Verzija softvera se takođe može proveriti povezivanjem računara na terminalni blok – pogledajte uputstvo KAN-therm SMART terminalni blok 

Verzija softvera je naznačena u parametru "SV" (na desnoj strani pregledača).

Ako je verzija softvera starija od verzije dostupne na veb lokaciji, ažurirajte je prema uputstvima u nastavku.

Uputstvo za ažuriranje softvera za terminalne blokove sa softverom na SD kartici (terminalni blokovi sa SD karticom):

 1. Isključite terminalni blok
 2. Izvadite karticu
 3. Napravite rezervnu kopiju svih datoteka na kartici
 4. Zamenite datoteke na kartici datotekama preuzetim sa veb stranice kompnije KAN
 5. Umetnite karticu u terminalni blok
 6. Uključite terminalni blok
 7. Terminalni blok će se automatski ažurirati (trajaće oko 5 minuta). Ne prekidajte proces ažuriranja.
 8. Sve LED lampice će biti isključene tokom procesa ažuriranja. Možete videti da je završeno kada se terminalni blok automatski ponovo pokrene (sve LED diode će početi da trepću), a zatim će preći u normalan rad.

NOTE! Da bi terminalsni blok ispravno funkcionisao, kartica mora da buse u njemu sve vreme.

Uputstvo za ažuriranje softvera za terminalne blokove sa softverom unutar uređaja (terminalni blokovi sa ugrađenom memorijom):

 1. Sačuvajte datoteke ažuriranja preuzete sa veb stranice KAN na SD karticu (preporučuju se SanDisk kartice)
 2. Isključite blok sa terminalima
 3. Umetnite karticu u blok sa terminalima
 4. Uključite blok sa terminalima
 5. Blok sa Terminalima će se automatski ažurirati (trebaće oko 5 minuta). Ne prekidajte proces ažuriranja.
 6. Sve LED lampice će biti isključene tokom procesa ažuriranja. Možete videti da je završeno kada se terminalni blok automatski ponovo pokrene (sve LED lampice će početi da trepte), a zatim će preći u normalan rad.
 7. Nakon procesa ažuriranja, SD kartica se može ukloniti, pazeći da je napajanje isključeno prilikom umetanja ili vađenja kartice.

NAPOMENA! Da biste ažurirali drugi terminalni blok, počnite ponovo od koraka 1 jer se tokom procesa ažuriranja 2 datoteke trajno brišu sa SD kartice.

Nakon ažuriranja, ponovo proverite verziju softvera prema gore opisanim uputstvima.

Trebate pomoć, želite saznati više?
Kontaktirajte nas!

Saglasan sam sa obradom od strane KAN Sp. zološki vrt. moje lične podatke.
Dajem saglasnost za obradu podataka od strane Administratora - KAN Sp. zološki vrt. sa sedištem u Kleošinu, ul. Zdrojova 51, 16-001 Kleosin moje lične podatke sadržane u obrascu kako bi mi pružili informacije o kompaniji, proizvodima u ponudi, organizovanoj obuci i promotivnim i marketinškim kampanjama.
Saglasan sam sa upotrebom od strane KAN Sp. zološki vrt. telekomunikaciona terminalna oprema.
Saglasan sam da primam komercijalne informacije u obliku biltena/biltena, uključujući i u obliku priloga uz e-poštu, u skladu sa čl. 10 sec. 1 Zakona od 18. jula 2002. o pružanju elektronskih usluga.
Slažem se da primam komercijalne informacije na navedenu adresu e-pošte.
Saglasan sam sa upotrebom od strane KAN Sp. zološki vrt. sa sedištem u Kleošinu, ul. Zdrojova 51, 16-001 Kleosin telekomunikaciona terminalna oprema čiji sam korisnik, odnosno telefon i e-mail za potrebe direktnog marketinga u skladu sa čl. 172 Zakona od 16. jula 2004. Zakona o telekomunikacijama.

Davanje ličnih podataka je dobrovoljno, ali neophodno za pravilno funkcionisanje naloga i svih povezanih funkcionalnosti. Detaljnije su definisane informacije o pravima korisnika, uključujući pravo na pristup sadržaju podataka, njegovo ispravljanje, brisanje, ograničavanje obrade, prenos podataka, iznošenje prigovora, povlačenje saglasnosti u bilo kom trenutku bez uticaja na zakonitost obrade, kao i podnošenje pritužbe nadzornom organu u oblasti zaštite podataka o ličnosti:

Pravila o privatnosti Pravila za pružanje usluga elektronskim putem

Potvrdite da niste robot

Odaberite jednu ispravnu sliku:

Postavke Kolačića

Mi koristimo kolačiće kako bismo pružali različite usluge, stalno ih poboljšavali, prikazivali oglase u skladu s vašim interesovanjima na našoj internet stranici i omogućavali funkcije društvenih medija. Neki kolačići su neophodni za ispravno funkcionisanje naše internet stranice i za omogućavanje njenih funkcija. Na vaš zahtev koristimo i analitičke kolačiće kako bismo unapredili našu internet stranicu, kao i marketinške kolačiće za prikazivanje oglasa i sadržaja na našoj internet stranici. Saznajte više o kolačićima i njihovoj upotrebi.
Klikom na "Prihvati sve" dajete saglasnost za upotrebu svih kolačića. Klikom na "Prilagodi postavke kolačića" možete izabrati koje kolačiće prihvatate. U svakom trenutku možete promeniti postavke kolačića ili povući saglasnost.

Postavke Kolačića

Ovaj alat omogućava izbor i deaktivaciju različitih oznaka/praćenja/alatki za analizu korišćenih na ovoj internet stranici.