KAN-therm: Parametri zavarivanja
Main image. Main image. Main image. Main image.


Parametri zavarivanja

 

KAN-therm PP cijevi parametri za zavarivanje

Cijev OD  Dubina zavarivanja Vrijeme zagrijavanja  Vrijeme zavarivanja  Vrijeme hlađenja
[mm] [mm] [sek.] [sek.] [min.]
16 13,0 5 4 2
20   14,0  5 4 2
25  15,0 
32   16,0  8   4  
40   18,0  12   6   4
50    20,0  18   4
63 24,0  24  
75 26,0  30   10  8
90  29,0  40  10 
110 32,5  50  10 
Za tankostijene cijevi (PN 10) vrijeme za  zagrijavanje je prepolovljeno (vrijeme  zagrijavanja spojnih elemenata se ne mijenja).
Na atmosferskim temperaturama ispod + 5 ° C povećati ovo vrijeme za 50%.