KAN-therm: Jamstvo izjava
Main image. Main image. Main image. Main image. Main image. Main image. Main image.


Jamstvo izjava

KAN Sp. z o.o. se obavezuje da će otkloniti fizičke nedostatke ili isporučiti bez nedostataka elemente sistema KAN-therm ukoliko ovi nedostaci postanu očigledni u roku od 10 godina od datuma prodaje (2 godine u slučaju komponenti za kontrolu i automatizaciju).

Co. je osiguran u iznosu od 6 395 361,23 EUR za pokrivanje svih mogućih potraživanja klijenata, koja mogu proiste iz odredbi o garanciji.  

This guarantee covers the use of products according to their specifications.

*Warranty conditions >>