KAN-therm: KAN-therm distributeri
Main image. Main image. Main image. Main image.


KAN-therm distributeri

 

Glavna regulacijska svrha površinskog grijanja jeste da se izjednači otpor protoka u pojedinim zavojnicama kako bi se postigla ravnomjerna raspodjela vode.

Takva regulativa može se izvršiti pomoću:

  • regulacijski ventili na donjem pojasu distributera serije 51A, 71A, 

  • regulacijski -mjerni ventili (mjerači protoka) na donjem pojasu distributera - serija 55A i 75A. 

Površinsko grijanje je sustav koji radi na niskim parametrima. Maksimalna temperatura ne smije prelaziti 55 ° C. Stoga u slučaju da se površinsko grijanje snabdijeva iz istog izvora kao tradicionalno radijatorsko grijanje, lokalni ili središnji miks setovi trebaju biti korišteni.

Centralne miks skupine se koriste kada je površinsko grijanje planirano na nekoliko katova u zgradi. Uglavnom takve skupine se nalaze u kotlovnici, u neposrednoj blizini kotla.

Lokalni miks setovi: koriste se u slučaju kada je površinsko grijanje planirano u okviru jednog kata. Ovi setovi trebaju biti instaliran u instalacijskim kutijama, u blizini instalacije grijanja.

 

Distributer 73A i 77A serije spojen izravno na instalaciju grijanja služi kao lokalni mikser. Termostatska glava sa kapilarnom cijevi služi kao zaštita od mogućeg porasta temperature. To se može podesiti do donjeg praga od 55 ° C.