KAN-therm: Cevi
Main image. Main image. Main image. Main image. Main image. Main image. Main image.


Cevi

System KAN-therm Copper je prilagođen bakrenim cevima sa prečnikom 12 – 108 mm. Cevi moraju da zadovoljavaju određene zahteve i da imaju odgovarajuće karakteristike:

  • Bakarne cevi u skladu sa EN 1057 R220/R250/R290
Bakrene cevi odobrene za korišćenje sa System KAN-therm Copper

Ø [mm] Debljina stenki [mm]
0,6 0,7 0,9 1,0 1,1 1,2 1,5 2,0 2,5
12 R250 R220
15 R250 R220
R250
R290
18 R250
R290
22 R250 R250
R290
R220
28 R250 R290 R250 R290
35 R290 R250
R290
R290
42 R290 R250
R290
R290
54 R290 R250
R290
R290
66,7 R250
R290
R290
76,1 R250
R290
R290
88,9 R290
108 R250
R290
R290


Vrednosti u tabeli se odnose na vlačnu čvrstoću (220, 250 i 290 N/mm2). Postoje meke, srednje tvrde i tvrde cevi od legura - R220, R250 i R290. Što je viša vrednost materijal od kojek je napravljena cev je tvrđi.