KAN-therm: Namena
Main image. Main image. Main image. Main image. Main image. Main image. Main image.


Namena

System KAN-therm Copper se primenjuje u:
System KAN-therm
System KAN-therm
System KAN-therm
System KAN-therm
System KAN-therm
  • instalacijama za pitku vodu,
  • instalacijama grejanja,
  • instalacijama hlađenja (zatvorenim ili otvorenim),
  • instalacije komprimovanog vazduha,
  • solarne instalacije i grejnog ulja.

Maksimalna radna temperatura (bez vremenskih ograničenja) je 120 ° C (za EPDM), a radni pritisak ne može biti veći od 16 bara *.

*U prečnicima 12-54 mm, maksimalni radni pritisak je 16 bara, a za prečnike> 54 mm 10 bara.