KAN-therm: Zaptivke
Main image. Main image. Main image. Main image. Main image. Main image. Main image.


Zaptivke

-
Kolena u System KAN-therm Copper imaju standardno o-ringe od etilen-propilen kaučuka EPDM, dok System KAN-therm Copper Gas OBR o-ringe koji se koriste u instalacijama za prirodni gas i LPG. Pored toga u ponudi su dostupni FPM o-ringovi koji se koriste u solarnim instalacijama i instalacijama komprimovanog vazduha.

Radni parametri i oblasti primene zaptivki su navedene u tabeli:
Naziv O Ringa Karakteristike i radni parametri Namena zaptivke
System KAN-therm Copper EPDM
(crni)
 • max. radni pritisak 16 bar (10 bara za komprimovani vazduh)
 • radna temperatura -20°C do + 110°C
 • kratkotrajno +135°C

 • pitka voda
 • centralno grejanje
 • rashladna voda (zatvoreni i otvoreni sistemi)
 • komprimovani vazduh (zap. ulja do 25 mg/m³)
 • brodske instalacije

System KAN-therm Copper FPM
(zeleni)
 • max. radni pritisak 10 bar
 • radna temperatura -20°C do + 200°C
 • kratkotrajno 230°C

 • Solarne instalacije*
 • Komprimovani vazduh
 • Instalacije inertnih gasova
 • Instalacije za transport dizel goriva
 • Napomena!!
  Ne koristite u instalacijama čiste vruće vode

* koristiti u rasponu parametara u skladu sa PN EN 1254-2. Radna temperatura ≤ + 120 ° C, max. radni pritisak 16 bar za ø ≤ 54 mm, 10 bara za ø> 54 mm

Sva kolena System KAN-therm Copper sa prečnicima 12 - 108 mm imaju funkciju LBP (signaliziranje spojeva koji nisu završeni – „nedovršeni propušta“ LBP - Leak Before Press).

System KAN-therm Copper

System KAN-therm Copper
U prečnicima od 12-108 mm, se funkcija realizuje pomoću odgovarajuće konstrukcije kolena (ovalizacija nastavka).
System KAN-therm Copper