KAN-therm: Cijevi
Main image. Main image. Main image. Main image.


Cijevi

Od PP sustava možete odabrati šest vrsta cijevi različitih u debljini stijenke i dizajnu (kombinirane cijevi):

 

 

 

Sve vrste cijevi se isporučuju u ravnim dionicama dužine 4 m. Da biste dobili više tehničkih detalja kliknite na vrstu cijevi koja vam je potrebna.
 
KAN-therm PP sustav cijevi (i spojnice) izrađeni su od PP-R visokokvalitetnog polipropilena.
 
U pogledu dizajna postoje dvije vrste cijevi: jedinstvene (homogene) i kombinirane cijevi (Stabi Al i Glass), karakteriziraju se manjim toplinskim širenjem. KAN-therm PP Stabi Al kombinirane cijevi sastoje se od jedinstvene baze cijevi PP -R polipropilenske okružene slojem perforirane aluminijske trake pokrivene zaštitnim slojem. Za bolje vezivanje aluminij sloja s polipropilenom posebni ljepljivi slojevi se primjenjuju.
 
Dizajn KAN-therm PP Glass cijevi je višeslojni. Staklenim vlaknima pojačan srednji sloj (40% debljine stjenke cijevi) rezultatira visokom snagom cijevi i malom toplinskom ekspanzijom.
 

 
                    Dizajn KAN-Therm PP stabi Al                                       Dizajn KAN-therm PP Glass kombiniranih cijevi