KAN-therm: Cijevi
Main image. Main image. Main image. Main image.


Cijevi

 

KAN-therm Push Sustav nudi dvije vrste PE-cijevi koje imaju slične radne parametre: PE-RT (tip II) i PEXCc.  
Karakterističan za ove cijevi je širok raspon promjera: 12 - 32 mm.
 
PE-RT cijevi su izrađene od PE-verziji (Dowlex 2388) visokog temperaturnog otpora (Polietilen povišenog otpora na  
temperaturu). Jedinstvena molekularna struktura ovog materijala pruža izvrsna mehanička svojstva i pokazuje visoku  
snagu na visokim temperaturama. Zbog izvanredne elastičnosti materijala i zbog svojstava elemenata, ovaj materijal  
se lako da polagati / montirati čak i na niskim temperaturama. Izuzetna toplinska i tlačna stabilnost materijala je  
odlučujuća za dugi vijek trajanja cijevnih vodova.
 
P E-Xc cijevi su proizvedeni od polietilena velike gustoće podvrgnutog molekularnom umrežavanju po snopu elektrona ("c" metoda, fizička - bez uporabe kemijskih sredstava). Takva mreža strukture polietilena prouzrokoje najbolju visoku otpornost na toplinska i mehanička opterećenja.
 
Obje vrste cijevi su s barijerom (EVOH premaz) koja sprečava intruziju (difuziju)  kisika iz atmosfere na vodu za grijanje, 
dakle karakter tih cijevi je univerzalni - one se mogu koristiti i za grijanje i za opskrbu vodom.
 

Dizajn PE-RT ili PEXCC KAN-therm cijevi

 

 

 

 
Dimenzije, specifične težine, zapremina vode KAN-therm PE-RT i PEXCc cijevi: 
KAN-therm PE-RT i PEXCc cijevi
DN Vanjski promjer x debljina stijenke Debljina stijenke  ID  Veličina serije Specifične težine  Dužina zavojnice  Zapremina vode
  mm x mm mm mm   kg/m m l/m
12 12 x 2,0  2,0  8,0  2,50  0,071  200 0,050 
14 14 × 2,0   2,0  10,0 3,00  0,085  200 0,079 
16 16 × 2,0  2,0  12,0  3,50  0,094  200 0,113 
18 18 × 2,0  2,0  14,0  4,00  0,113   200 0,154 
18 18 × 2,5   2,5  13,0  3,10  0,125  200 0,133  
25 25 × 3,5   3,5  18,0  3,07  0,247   50 0,254 
32 32 × 4,4   4,4   23,2  3,14  0,390  25 0,423