KAN-therm: Tehnologija spajanja
Main image. Main image. Main image. Main image.


Tehnologija spajanja

 

Glavna tehnologija spajanja PEXCc i PE-RT cijevi od KAN-therm Push sustava je tehnologija stezanja pomoću aksijalnog mesinganog prstena koji se navlači guranjem. Spoj se radi gurajući široki kraj cijevi na spojnicu i potom guranjem steznog prstena na ovaj spoj. Materijal cijevi je pritisnut u udubljenju spojnice, tj. veza je zapečaćena po cijeloj površini tako su nepropusnost i dug vijek trajanja zajamčeni. Ova tehnologija ne zahtijeva nikakve dodatne brtve kao što su O-prstenovi. Tu je još jedna prednost, a to je da nema pogrešaka zbog djelovanja ljudskog faktora.
 

1. Izrežite PEXCc ili PE-RT cijevi na ravni kut u odnosu na os, na potrebnu dužinu, sa škarama za plastične cijevi.

2. Staviti prsten na cijev s udubljenjem na prednjem dijelu.

 

 

  

 

 

 

 

3. Namjestite glavu pravilnog promjera na alat za širenje (expander) na baterije ili ručni pogon. Proširi cijev sa alatom u tri koraka.

4. Izravno (!) Nakon obrade cijevi gurnuti spojnicu na posljednji navoj na kraju cijevi (ne gurati cijev skroz do kraja spojnice!) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Prije koraka guranja, namjestite čeljusti prese s pravim pločicama. Gurnuti prsten s ručnom presom (5a) ili hidrauličnom presom (5b) ili presom na pogon baterije. Spojnice mogu biti uhvaćene samo na njihovim rubovima. Nemojte pritiskati dva prstena u isto vrijeme.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Veza je sada spreman za tlačne probe