KAN-therm: Obim primene
Main image. Main image. Main image. Main image.


Obim primene

Kompletna ponuda za sve primene

Širok raspon instalacija novih KAN-therm InoxFlow razdelnika pokriva 100% trenutnih mesinganih konstrukcija i konačno će ih potpuno zamieniti u KAN-therm ponudi.

Da bismo lakše prepoznali svaku seriju, a samim tim, njenu svrhu i opremu, uvodimo za naše razdelnike novi sistem označavanja slovima. Prvo slovo objašnjava primenu, drugo opisuje opremu gornje grane, treće opisuje opremu donje grane, a posljednje slovo kazuje o dodatnoj opremi.

R - razdelnici za centralno grejanje i pitku vodu instalacije

RBB serije KAN-therm InoxFlow razdelnika (slika 1) osnovna je verzija, bez nipli, sa ženskim ½” izlazima i otvorom s gornje strane grana sa ženskim ½” navojem radi učvršćivanja, npr. odzraka. Druga varijanta je serija RNN (slika 2): verzija opremljena G ¾" niplama na svakom krugu, također s otvorom s gornje strane grana sa ženskim navojem ½”. Treća varijanta razdelnika KAN-therm InoxFlow je RVV serija (slika 3), koja je opremljena G ¾" niplama i on/off ventilima na svakom krugu. Zahvaljujući ovoj veryiji, možemo u potpunosti prekinuti protok kroz zadani radijator bez zaustavljanja grejanja u celoj instalaciji.

Svi ovi razdelnici opremljeni su ženskim priključkom 1” na glavni cevovod.

Slika 1. RBB serija: razdelnici s ½" ženskim izlazima
Slika 2. RNN serija: razdelnici s ¾" niplama
Slika 3. RVV serija: razdelnici s ¾" niplama i on/off ventilima

 

U - razdelnici za površinsko (podno, zidno ili plafonsko) grejanje / hlađenje

Sveobuhvatan raspon KAN-therm InoxFlow uključuje i obične razdelnike i razdelnike s mešnom grupom. Zavisno o opremi, nudimo nekoliko varijanti. Svaka serija detaljno je opisana u nastavku.

KAN-therm InoxFlow razdelnici za instalacije površinskog grejanja ili hlađenja mogu takođe raditi i u sistemima sa glikolom, odnosno anitfriz mešavinama s udelom glikola do 50%. Upotreba ne kvarljivih merača protoka garantuje mogućnost precizne regulacije protoka kroz pojedine krugove.

 

KAN-therm InoxFlow razdelnici bez mešne grupe

Među KAN-therm InoxFlow razdelnicima bez mešne grupe postoje varijante sa regulacijskim ventilima i meračima protoka, a u svakoj od ovih varijanti dostupna su tri modela.

 

V - razdelnici sa regulacijskim ventilima

UVN serija (slika 4) je osnovna varijanta, opremljena samo regulacijskim ventilima za hidrauličku regulaciju instalacije. Proširena verzija ove varijante je razdelnik UVS serije (slika 5) s regulacijskim i servomotor ventilima. UVST serija (slika 6) uključuje: regulacijske i servomotor ventile, kao i odzračne ventile sa izlivom i čepovima montirani sa desne strane grana razdelnika.

Za regulaciju otvorenosti ventila kod razdelnika sa regulacijskim ventilima potreban je imbus ključ. Ovi razdelnici su izvrsna opcija za investicije u javnim komunalnim objektima, gdje postoji potreba kako bi se povećala zaštita instalacija od neovlaštene uporabe.

Svi ovi razdelnici opremljeni su niplama G¾" na pojedinačnim izlazima i priključkom sa ženskim navojem 1" na glavni cevovod.

Slika 4. UVN serija: razdelnici sa regulacionim ventilima
Slika 5. UVS serija: razdelnici sa regulacionim i servomotor ventilima
Slika 6. UVST serija: razdelnici sa regulacionim, servomotor ventilima, pip slavinom i odzrakom
 
 

F  - razdelnici sa meračima protoka

Ovo su najpopularnije varijante koje se koriste u instalacijama na tržištu. Merači protoka koji se koriste u proizvodnji svih KAN-therm InoxFlow razdelnika imaju mogućnost preciznog hidrauličkog podešavanja (podešavanje potrebnog protoka) u rasponu od 0–2,5 l / min.

Standardno su, zbog transporta, grane razdelnika opremljene meračima protoka fabrički postavljene sa meračima okrenutim prema dolje, štiteći ih tako od mehaničkih oštećenja. No, zahvaljujući prikladnoj ugradnji grane, prilikom montaže KAN-therm InoxFlow razdelnika u sistem, nema potrebe za potpunim rastavljanjem iz stezaljki. Več jednostavno okrenete gredu po njenoj osi kako biste je vratili u ispravan položaj sa meračima protoka. Brzo i bez problema rešenje.

U ponudi su 3 modela: osnovna verzija UFN serije (slika 7) samo sa meračima protoka; opsežnija UFS serija (slika 8) sa meračima protoka i servomotor ventilima; i najopremljenija UFST serija (slika 9) s meračima protoka, servomotor ventilima, odzračnim ventilom, sa pip slavinom i čepovima montirani s desne strane greda razdelnika.

Svi ovi razdelnici opremljeni su niplama G¾" na svakom pojedinačnom izlazu i priključkom sa ženskim navojem 1" na glavni cevovod.

Slika 7. UFN serija: razdelnici sa meračima protoka
Slika 8. UFS serija: razdelnici sa meračima protoka i servomotor ventilima
Slika 9. UFST serija: razdelnici sa regulacionim, servomotor ventilima, pip slavinom i odzrakom

MAX – sa protokomerima 0-5 L/min

Dostupna je i verzija UFSTmax razdelnika sa 0-5 l/min protokomerima. Takav razdelnik je namenjen instalacijama kojima je potreban veći protok. Povećani protok omogućava upotrebu InoxFlow razdelnika u komercijalnim I javnim objektima.

UFSTmax razdelnik se posebno preporučuje za upotrebu sa inovativnim, niskotemperaturnim izvorima toplote.

Precizni protokomori omogućavaju rad u glikolnim sistemima, što znači da KAN-therm InoxFlow razdelnici su savršeno kompatibilni sa sistemima grejanje i hlađenja.

            
 

Fot. 10 USFTmax: Razdelnik sa protokomerima 0-5l/ min, servomotornim ventilima, ozrakom i slavinom za punjenje i pražnjenje

U..P - razdelnici sa integrisanom mešnog grupom

Ovaj tip razdelnika sa dvostrukom funkcijom je vrlo popularno rešenje u slučaju mešovitih instalacija, tj. kombinacije tradicionalne radijatorske instalacije sa podnim, zidnim ili plafonskim (niskotemperaturskim) sistemima zračenjem.

Ove varijante su dostupne kao USVP serija (slika 10) sa regulacionim ventilima i USFP serija (slika 11) sa meračima protoka. Kao standard, obe ove serije opremljene su niplama G¾" kao pojedinačni izlazi, servomotor ventilima, odzračnim ventilima, odyrakom i pip slavinom učvršćeni u prolazu grane razdelnika i pumpne mešne grupe. Priključak na glavni cevovod je sa ženskim navojem ½".

Slika 10. USVP serija: razdelnici sa regulacionim i servomotor ventilima i mešnom grupom sa Wilo Para 25/6 pumpom
Slika 11. USFP serija: razdelnici sa meračima protoka i servomotor ventilima i mešnom grupom sa Wilo Para 25/6 pumpom