KAN-therm: Karakteristike i prednosti
Main image. Main image. Main image. Main image.


Karakteristike i prednosti

Ugradni ormarići modernog i inovativnog dizajna bez okvira su nove inovacije koji će na tržištu biti predstavljeni na proleće.

 
Ormarići „Slim“ i „Slim+“ su jedinstveni proizvodi razvijeni od strane kompanije KAN-therm. Proizvod je inovativan zbog tanke izrade prednjeg panela, koji se savršeno uklapa u površinu zida. Kupci će sigurno ceniti i moderan dizajn, kao i izuzetnu higijensku i estetsku vrednost. S druge strane, montažeri će uživati u jednostavnoj konstrukciji, kao i u jednostavnoj i brzoj ugradnji bez potrebe za dodatnim alatima

 

Po čemu se novi ormarići Slim i Slim+ razlikuju od ostalih ormarića u našoj ponudi?

Najvažnije uvedene promene u vezi ormarića u našoj trenutnoj ponudi su sledeće:

• skinuli smo okvir sa ormarića, koji smo pričvrstili na kućište ormarića specijalnim nosačima;

• smanjili smo debljinu prednjeg dela ormarića.

Ova rešenja omogućila su proizvodnju ormarića čija se estetska i higijenska vrednost na taj način znatno povećala. Zahvaljujući uklanjanju okvira, novi ormarići se savršeno uklapaju u površinu zida, kako bi se smanjila površina na kojoj se taloži prašina ili prljavština.

Novi dizajn uključuje niz korisnih inovacija koje će montažeri svakako ceniti tokom ugradnje, kao što su naprimer oznake koje označavaju minimalnu i maksimalnu visinu poda i mogućnost podešavanja dubine pomoću specijalnog podesivog alata.

         Prethodni dizajn (sa okvirom)                                                      Novi dizajn bez okvira

 

Ugradni ormarići se ugrađuju u udubljenje zida, što omogućuje da se razvodna cev i ostali delovi za montažu estetski sakriju u zidnim pregradama. Uklonjiva prednja strana pruža lak pristup svim uređajima i može se pričvrstiti na kućište ormarića pomoću brave na novčić. U ponudi imamo različite veličine ormarića koji omogućavaju da ih prilagodimo datom prostoru i specifičnostima. 

 

 

Zahvaljujući adaptaciji razlikujemo dve nove jedinstvene konstrukcije:

Ugradni „Slim” ormarići – služe za pričvršćivanje radijatorskih cevi ili kanalizacije kućnog vodovoda. Slim ormarić je dostupan u više različitih širina.

 

 

Ugradni „Slim+” ormarići - izrađeni su za pričvršćivanje cevi za površinsko grejanje i kontrolu automatizovanih elemenata. Slim+ ormarić je dostupan u više različitih širina.

Sve obojene površine ugradnih ormarića Sistema KAN-therm prekrivene su dodatnom zaštitnom folijom. Ova vrsta izrade ormarića štiti površinu od mogućih oštećenja, uništavanja ili zagađenja premaznog sloja tokom montažnih i građevinskih radova. Nakon završetka svih radova, zaštitnu foliju treba skinuti sa površine ormarića kako bi se stvorila nova površina bez ogrebotina i prljavštine.