KAN-therm: Obim primene
Main image. Main image. Main image. Main image.


Obim primene

Ukratko o ormarićima „Slim” i „Slim+”:


Visokokvalitetni materijal - za proizvodnju Slim i Slim + ormarića koristimo sertifikovani obloženi lim u beloj boji RAL 9016 (glatkog sjaja).

 

 

   

Jednostavna instalacija-vertikalno podešavanje prednje strane i kućišta za ceo životni ciklus.

   
Nameštanje dubine ormarića- omogućava svestranu montažu razvodnih cevi sa jedinicama za mešanje vode. 

 
 
   

Površinska zaštita – tokom montažnih i građevinskih radova prednja površina ormarića Slim i Slim+ zaštićena je specijalnom zaštitnom folijom s.

   

KAN-therm kvalitet - lasersko obeležavanje na prednjoj strani ormarića garantuje izvrstan kvalitet proizvoda i 100% originalnost. 

   
Čiste, estetske površine – tanka prednja strana ormarića savršeno se uklapa u zid;
dizajn bez okvira obezbeđuje čistu površinu, pošto nema beskorisnih praznina i površina na koja se mogu taložiti prašina i druge vrste prljavština.
   

DIN-šina – osigurava brzu i jednostavnu ugradnju nosača u ormarić Slim+.

   

Funkcija pomeranja i učvršćivanja – specijalna izrada vijaka za pričvršćivanje cevi, koji omogućavaju njihovo slobodno postavljanje na šinu, bez potrebe zavrtanja i bez rizika da se pomeraju duž šina.

   

Zaslon - Zasloni postavljeni u gornji deo ormarića Slim+ omogućavaju jednostavno i estetsko povezivanje razvodnih cevi ili električnih instalacija automatike, ugrađenih u zid.

   

Podaci o visini poda - oznake „min“ i „max“ za ukupnu debljinu gotovog poda.

   

Udoban rad - zahvaljujući krilnim matičnim vijcima nema potrebe za korišćenje daljih alata.