KAN-therm: KAN SET 7.2 — proverite nove funkcije i uživajte u novim mogućnostima
Main image. Main image. Main image. Main image.

 

KAN SET 7.2 — proverite nove funkcije i uživajte u novim mogućnostima

 

Drago nam je da možemo da objavimo da je najnovija verzija KAN SET sada dostupna na engleskom jeziku.

KAN SET softver je sveobuhvatan alat koji podržava proces projektovanja. Alat kombinuje proračune za hadnu i toplu sanitarnu vodu kao i toplonte gubitke i dobitke sistema za grejanje i hlađenje.

Nova ažurirana verzija – KAN SET 7.2 obogaćena je sa sedam novih funkcija za podno grejanje i dva dodatna poboljšanja kako je i prezentovano u nastavku. Sve to radi daljeg poboljšanja projekata instalacija i skraćenje provedenog vremena u projektovanju.

 

NOVA OBOGAĆENJA KAN SET 7.2

1. Mehanizam za određivanje efektivne grejne površine podnih panela

2. Poboljšanja u modifikovanju oblika grejnih polja (sečenje, lepljenje, dodavanje ili uklanjanje vrhova na mestu kursora)

3. Mogućnost odabira pravca u crtanju grejnih kugova i načinu polaganja cevi u konkavne uglove

4. Funkcija koja prikazuje pomoćne linije za ručno crtanje grejnih krugova

5. Pogodno umetanje grejnih polja oko lokacije kursora

6. Proširenje opsega šema mešnih pumpnih gruga

7. Signalizacija nepovezanih grejnih polja

OSTALA KORISNA POBOLJŠANJA

1. Opsežni grafički urednik/editor

2. Dalji razvoj procesa projektovanja

 

Preuzmite probnu verziju